Grupy warsztatowe

Zajęcia w ramach Wakacyjnej Akademii Kultury odbywają się w trzech grupach:

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, przejawiająca zainteresowanie różnymi rodzajami aktywności kulturalnej i artystycznej, rozwijający umiejętność tworzenia kultury szerokiej.

Studenci kierunków humanistycznych rozwijający swoją wiedzę i umiejętności praktyczne poprzez dokumentowanie przebiegu warsztatów w formie reportaży.

STUDENCI

SENIORZY

Grupa senioralna rekrutowana spośród społeczności lokalnej. Osoby przejawiające zainteresowanie aktywnością artystyczno-kulturalną oraz chętne do przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszym pokoleniom.